Krosnowice 2207/2

Informacje

Numer działki: 2207/2

Opis

Krosnowice to jedna z największych wsi w regionie kłodzkim, o małomiasteczkowym charakterze, leżąca w odległości około 5 km od Kłodzka. Posiada rozwinięte zaplecze handlowo-usługowe oraz wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. Do Krosnowic można dotrzeć od strony Kłodzka, Żelazna i Gorzanowa. Mieszkańcy wsi aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym i sportowym poprzez działające tam Towarzystwo Miłośników Krosnowic, Koło Gospodyń Wiejskich, Klub Sportowy

Gmina Kłodzko posiada w Krosnowicach działki budowlane zarówno pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne jak również pod budownictwo wielorodzinne. Działki położone są w strefie zabudowy wsi w pobliżu nowo wybudowanych domków jednorodzinnych w rejonie ośrodka zdrowie oraz w pobliżu szkoły i istniejącego osiedla mieszkaniowego. Działki zlokalizowane w terenie nie zagrożonym powodzią.

Kontakt: 74/6474140

Mapa

Znajdź dojazd