Wojciechowice 84/1

Informacje

Numer działki: 84/1

Opis

Wojciechowice to malownicza wieś łącząca się bezpośrednio z miastem Kłodzko, należy do największych osad w Górach Bardzkich, bardzo ładnie położona, wzdłuż drogi wijącej się malowniczo w kierunku Laskówki. Atrakcyjne położenie, bliskość gór i lasów, korzystne walory klimatyczne i krajobrazowe sprawiają, że wieś posiada znaczne potencjalne możliwości rozwoju usług turystycznych, wypoczynku i rekreacji. Atrakcją Wojciechowic pozostaje nadal Mariańska Górka wraz z kaplicą, kolumną maryjną na szczycie, stacjami drogi krzyżowej oraz XIX-wieczną, od lat nie zamieszkałą pustelnią.

Gmina posiada do sprzedaży działkę o powierzchni 2,40 ha. zlokalizowaną poza zwartą strefą zabudowy wsi, w pobliżu granicy z obrębem Boguszyn i terenami Owczej Góry w Kłodzku, w otoczeniu terenów rolnych, pastwisk i łąk, w odległości ok. 100-150 m od zabudowań zagrodowych wsi. Teren nie zagrożony powodzią, dostępność komunikacyjna drogą gruntową, ok. 200 m od głównej szosy asfaltowej. Okoliczny teren wyposażony jest w sieć wodociągową. W miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego grunt przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową.

Kontakt: 74/6474140

Mapa

Znajdź dojazd